Журнал № 1(2)-2009
Історія і теорія фольклору

Роман КИРЧІВ

доктор філологічних наук, професор,
дійсний член НТШ, провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Традиційне і нове у фольклорі на західноукраїнських землях міжвоєнного двадцятиріччя

Резюме: 

Пропонована стаття є спробою аналітичної характеристики фольклорного процесу на західноукраїнських землях у міжвоєнний період ХХ ст. Автор з’ясовує ступінь збереженості його традиційних рис і збагачення новими ідейно-змістовими та художніми якостями під впливом історичних реалій буття.

Анонс: 

3. Карпатська Україна у фольклорній ліриці й епіці *

Інтенсивне озвучення дістала національно-патріотична тема в піснях, пов’язаних із подіями в Закарпатті наприкінці 30-х років, зокрема з проголошенням у березні 1939 р. незалежної Карпатоукраїнської Республіки з президентом Августином Волошиним та її героїчною обороною від угорської окупації збройними формуваннями «Карпатської Січі». Передусім, це мотив радості, з якою привітав народний загал цей новий вираз нездоланності української державницької і соборницької ідеї:

В Закарпатті радість стала, та радість стала, та гей!
Україна нам повстала, та нам повстала, та гей!

Але далі з хронікальною послідовністю мовиться в пісні про драматичні події як у пов’язаності з Карпатською Україною, так і стосовно нових реалій політичної ситуації: наступ мадярів, які своїми набагато переважаючими кількісно і збройно силами зламали молоду республіку, підступність тогочасної Польщі, яка допомагала угорським окупантам, червоне «визволення» західноукраїнського краю з масовими репресіями, катуваннями в тюрмах і вивозами у Сибір та наступна німецька окупація з її «новим порядком», здирствами і грабежами. Пісенні строфи, які подають цю невеселу послідовність подій чергуються в окремих варіантах з рефреном «Приказ строгий: вправо глянь! Там скачуть карі коні, Там грають скоростріли, Б’ють шаблями вправо, вліво, Щоб серце не боліло, та гей»2. Цей рефрен набув застосування і в ряді інших пісень кінця 30-х років та періоду Другої світової війни ...

* Початок статті у попередньому номері журналу.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"