Журнал № 1-2008
Інтерпретація фольклорного тексту

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ

член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

«Ой перевізничку, перевези мене…» (два записи бойківської фольклорної балади)

Резюме: 

У статті на матеріалі народних пісень у записах І. Франка та записів автора здійснена порівняльна характеристика видозміни сюжетів, що є повчальною призмою проникнення у широкий світ побутування народної творчості, незважаючи на зміни історичних обставин та ідеологій, а також свідченням тяглості традиції, збереження основ глибинного народного світогляду.

Анонс: 

Записуючи в 1970-х роках минулого століття народні пісні від своєї матері Ганни Iльницької (село Iльник Турківського району на Львівщині), я побачив, що багато сюжетів зустрічав у збірнику «Народні пісні в записах Івана Франка», який у 1966 р. випустило видавництво «Каменяр». Причому варіанти «репертуару» обох записів часто доповнюють один одного: фрагмент пісні материного запису у збірнику І. Франка може бути розгорнутий у цілий сюжет і навпаки – обірваний або зчеплений з іншим у Франковому записі – у варіанті моєї матері доведений до кінця в цілісному вигляді.

Питання про спорідненість «репертуару» можна пояснити близькістю місць побутування пісень і відносним співпаданням хронологічних рамок їх поширення: мати, за її словами, більшість пісень навчилася ще підлітком від бабусі сусідки, що більш-менш співпадає з часом Франкових записів.

Але мене особливо зацікавило інше: що викликає зміну сюжетів та який характер і напрям цих змін. Бо ж про це явище писав ще О. Потебня у праці «Объ-яснение малорусских и сродных песен. II. Колядки и щедровки» (Варшава, 1887). На матеріалі обрядового циклу різних слов’янських народів він простежив появу символу внаслідок трансформації обряду (часто кривавого) в поетичну умовність, у нові часи відбувався процес поступової втрати символу, його «декодування».

Цю тенденцію можна спостерегти при порівнянні одного сюжету в записах I. Франка і моєї матері. Спершу наведу варіант I. Франка:

Журю я ся, журю, як вечір, так рано,
На моїм серденьку веселості мало.
Веселосте моя, де ти сі поділа?
На подобнім полі набіло зацвіла.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"