Журнал № 2(6)-2010
Інтерпретація фольклорного тексту

Ігор ГУНЧИК

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник головного редактора журналу «Міфологія і фольклор»

Часова парадигма українського оказіонально- обрядового фольклору

Резюме: 

Стаття присвячена вивченню категорії часу в утилітарно-сакральних текстах народних молитов, замовлянь, примовок та інших типологічно споріднених утворень. Виділено і проаналізовано два основні типи оказіонального часу – обрядовий і міфічний. Обрядовий час конкретизовано як місячний, тижневий і добовий. Міфічний оказіональний час представлений чотирма різновидами, що пов’язані з діяннями тео- й агіоморфних персонажів, обрядовими діями самого виконавця, перебуванням хвороби або демонічної істоти в людині та сакральністю першого разу.

Ключові слова: категорія часу, магіко-сакральна традиція, оказіональний фольклор, регламентація, приуроченість, сюжетика.

Анонс: 

Семиденну структуру тижневого обрядового часу, що відображена в українському оказіонально-обрядовому фольклорі, так само можна реконструювати за традиційною схемою 3+1, що властива іншим попереднім хронологічним циклам – життєвому, річному і місячному. До першої чверті тижня належать понеділок і вівторок, до другої – середа і четвер, до третьої – п’ятниця і субота. Останню тижневу фазу складає лише один день – неділя. Таке попарне структурування циклічної темпоральної моделі тижня знаходимо у народній молитві, яку проказували ввечері, коли лягали спати, щоб у сні побачити свою подружню пару: Понеділок з вівторком,/середа з четвергом,/ п’ятниця й субота,/ неділя-одиниця./ Хто мені має бути, – / нехай присниться./ Дай мені, Боже, ві сні видати,/ яку буду пару мати.

В основі поділу кожної тижневої чверті на два дні лежить протиставлення парного і непарного, що, на думку В. Іванова і В. Топорова, є «найбільш абстрактним і формалізованим вираженням усієї серії протиставлень, елементом метаопису усієї слов’янської міфології». Воно передбачає вичленування сприятливих парних і несприятливих непарних чисел, у тому числі й серед семи днів тижня.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"