Журнал № 2(6)-2010
Мова-Міф-Фольклор

Галина ТИМОШИК

Античні теофорні імена у сучасних перекладах Святого Письма українською мовою*

Резюме: 

У статті розглянуто теофорні імена, які є важливим компонентом античної системи найменувань. Вони становлять невеликий відсоток від загальної кількості імен, однак завдяки їм ми сприймаємо давньогрецький та латинський іменники біблійного тексту як складну та неоднорідну систему, що експлікувала в собі елементи культурно-етичних констант античного суспільства. Те, що в антропоніміконі Нового Завіту натрапляємо на античні теофорні імена, не є винятком із правил, а свідчить про тяглість ономастичної традиції, яка моделює розвиток тієї чи іншої антропосистеми. Частина теофорних імен, що містили у собі відгомін давніх (у нашому випадку античних) релігійних систем, у координатах християнського віровчення набула нового прочитання або була транскодована відповідними теоелементами. Нова парадигма світосприйняття означила траєкторію розвитку антропосистем етнокультурних утворень усього європейського регіону і змоделювала такий антроповимір, у якому, як у мозаїчному панно, поєдналися християнські онімні преференції (наприклад, гебрейські теофорні імена) із онімними уподобаннями попередніх епох, що побутували у координатах інших світоглядних систем.

Ключові слова: теофорне ім’я, теоантропонім, теофорний елемент, теонім, субституція, трансонімізація, псевдотеофорні імена.

Анонс: 

До третьої групи теофорних імен новозавітного антропонімікону («Давньогрецькі
теофорні імена, що є найменуванням божества») належить біблієантропонім Еней, «утворений на основі кореня «слава» Aineas «є оригінальною формою дорійського діалекту» за словником Папе-Бенселера»; у латинській мові ім’я звучить Aeneas: Знайшов же там одного чоловіка, на имя Єнея, Знайшов же там одного чоловіка, на ймя Єнея, Знайшов же він там чоловіка одного, на ймення Еней, Там він знайшов одного чоловіка, на ім’я Еней, Знайшов там одного чоловіка на ім’я Еней [Дії 9: 33]5. На думку К. Давдена, «виглядає дивним, що таке піднесене (врочисте – Г. Т.) ім’я могли дати каліці, але грецька культура, до якої належав автор Діянь, навряд чи звертала увагу на латинський текст, як-от текст Вергілія».

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"