Журнал № 1-2008
Інтерпретація фольклорного тексту

Олекса ОШУРКЕВИЧ

Про пана Каньовського і сміливого ляшка (з історії фіксації сюжету фольклорної традиції)

Резюме: 

Записавши власноруч і проаналізувавши найбільш повний варіант фольклорного віршованого оповідання гумористично-сатиричного змісту про пана Каньовського – знаного в історії польського магната ХVІІІ ст. Миколу Потоцького, який «уславився» серед українського народу своєю свавільністю і жорстокістю, автор статті у такий спосіб виконав більш як столітньої давності прохання видатного вченого І. Франка до читачів «роздобути по змозі повний текст» вірша про Каньовського.

Анонс: 

У 1901 році в «Записках Наукового товариства імені Шевченка» появилася публікація І. Франка «Вірша про Каньовського», власне коротка публікація з текстом згаданого віршованого оповідання1. Текст твору, який записала Ольга Франко у Радзивилові від робітника-залізничника Сморжа, за звідомленням письменника, розповсюджений там і між іншими робітниками, був, очевидно, складений десь на Волині. Попри все це І. Франко зауважує: «На жаль, текст Сморжа не зовсім повний; дещо він забув і переповідав радше зміст, ніж властивий текст, затрачаючи віршову форму»2. Закономірна потреба повнішої ідентифікації фольклорного твору спонукала І. Франка долучити до своєї інформації прохання до читачів: «Дуже пожадано було б роздобути по змозі повний текст сеї вірші, а також звістки про те, де і коли вона була зложена»3.

Та зробимо коротенький відступ у жанрову царину віршованих оповідей. Римована або віршована проза загалом давно відома в історії української літератури. Складені здебільшого в гумористично-сатиричному плані, ці твори з їх мистецько-силовою проекцією були направлені часто проти виявів соціально-побутових негараздів. Римовані оповіді-хроніки нерідко торкалися фактів і подій, що мали місце в недалекому минулому. Збереглися рідкісні зразки віршованих оповідань «Пекельний Марко», «Отець Негребецький», «Вірша про Кирика». Останній твір казкового характеру має кілька колоритних варіантів і версій, зафіксованих у різні роки на теренах Поділля і Волині...

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"