Журнал № 2(6)-2010
Огляди наукових видань

Автореферати

Анонс: 

Семененко В. П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал. – Рукопис.

Сікорська І. «Мати й мачуха» в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів). – Рукопис.

Бородін K. А. Збірник «Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego» Вацлава з Олеська в історії української фольклористики. – Рукопис.

Набок M. M. Українські народні думи: типологія героя і особливості національного характеру. – Рукопис.

Качмар М. Б. Українська етіологічна легенда: структурно-семантичний аспект. – Рукопис.

Романенко Л. В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі. – Рукопис.

Логвіненко Н. М. Вивчення фольклорних джерел творчості українських письменників на уроках української літератури в 10–11 класах. – Рукопис.

Смазнова О. Ф. Миф как этос культуры в России XIX–XX веков. – Рукопись.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"