Журнал № 3-4(7)-2010
Література і фольклор

Роман КРОХМАЛЬНИЙ

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка

«І Вавилон, і надсянська легенда…» Проблема концепту когерентності художнього образу: архетип і текст

Резюме: 

У дослідженні розглянуто проблеми концепту когерентності художнього образу на матеріалі текстів української літератури, їх міфологічні, історичні, філософські аспекти, а також проаналізовано кумулятивну інтерпретацію архетипних символів та їх вплив на образний світ сучасного тексту. За переконанням автора, інтерпретація тексту на підставі когерентності має за мету виявити умови, за яких міфологічне мислення стає концептуальним. При такому підході весь пізнаваний світ ототожнюється з текстом: усе потенційно ідентичне з усім. Віртуально можливе поєднання аксіологічно непоєднуваного. Когерентність плідно використовує архетип як формулу сутності неоднозначного, прирівнює легендарний образ до образу сучасної цивілізації, вплітаючи їхню відкритість до безмежної рецепції у барвисту тканину національної та світової культури.

Ключові слова: архетип, біблійні символи, когерентність літературного образу, міфологічне мислення.

Анонс: 

Основа концепту когерентності виходить із прадавнього міфологічного мислення як форми уявлень про існування зв’язку між предметами, як «феномену свідомості, що базується на ототожненні пізнавального світу з певним текстом» [2, 9]. Таке мислення засноване на переконанні, що нічого в світі не існує само по собі, усе взаємопозв’язане. Така ідея знайшла своє втілення в понятті «архетип», що відображає універсальні сенси, спроектовані у символах, виражені в міфах. Сучасна художня та критична практика розглядає архетип як своєрідний «модус проявлення прадавніх взірців (абстрагованих від конкретної ситуації ідей) колективного несвідомого, що існують споконвічно і, передаючись із роду в рід, від покоління до покоління упродовж століть, мотивують вчинки та дії людей, позначаються на психічній структурі особистості». Архетип вважають символічною формулою, що функціонує, коли відсутнє або неможливе однозначне поняття» [7, 96]. Н. Фрай переконаний, що міфічні образи творять «світ повної метафори, у якій все потенційно ідентичне з усім іншим, так немовби все було всередині одного безмежного тіла» [10, 114].

Ідеї такої єдності сприймаються як здатність мовленнєвих структур творити сигнітивний (експліцитно-імпліцитний) зв’язок між образами в одному художньому тексті, між написаним конкретним твором і всіма решта, що до нього були створені, а також і тими, що будуть створені у майбутньому.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"