Журнал № 3-4(7)-2010
З поля фольклору й етнографії

Ольга ХАРЧИШИН

Пісні-парованки в обрядовій традиції українців Молдови

Анонс: 

Запропоновані матеріали записали та опрацювали наукові співробітники відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України Ольга Харчишин і Надія Пастух під час експедиційних досліджень (2005–2009 рр.) у 42 українських поселеннях 10 районів на півночі Молдови. Крім того, подаємо декілька записів фольклориста з Молдови Віктора Панька, а також наукового співробітника ІН НАНУ етнолога Лесі Горошко.

Українці Молдови – це гетерогенна зарубіжна спільнота, одну частину якої складають автохтони на споконвічних українських землях у північній частині Прутсько-Дністровського міжріччя, відрізаних від материзни державним українсько-молдовським кордоном, а іншу частину – нащадки мігрантів різних часів із суміжних районів України. У традиційній культурі українців Молдови виявляємо рідкісну збереженість архаїчних пластів фольклору, наявність низки реліктів, часто вже затрачених, а то й невідомих в основному національному масиві. Серед них, зокрема, пісні-парованки.

Це пісні, що супроводжують архаїчний обряд парування молоді під час вечорниць. У місцевій традиції українців Молдови парованки становлять окрему групу зимовообрядового циклу. Уперше їх виявив молдовський українець В. Панько в 1969–1980-х рр. у селах Стурзовка та Дану Глодянського району Молдови. Пісні та спогади старожилів про місцеві вечорниці спонукали дослідника припустити існування тут давнього обряду парування на вечорницях.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"