Журнал № 3-4(7)-2010
Рецензії та відгуки

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Увага до історії науки

Іваннікова Л. Фольклористика Півдня України: сторінки історії. – Запоріжжя, 2008. – 292 с. 

Шалак О. Фольклористична діяльність Андрія Димінського. К.: «Освіта України», 2009. – 198 с.

Анонс: 

За останній час співробітники Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України Людмила Іваннікова й Оксана Шалак поповнили наукову скарбницю фольклористичної науки двома ґрунтовними виданнями, що присвячені історії дослідження української усної народної творчості. Обидві монографії мають спільну рису, а саме висвітлюють маловідомі сторінки історії фольклорознавчих студій.

Монографія Л. Іваннікової вводить у науковий дискурс постаті як добре знані, так і маловідомі. Мова йде про такі імена: І. Срезневський, архієпископ Гавриїл, А. Скальковський, О. Афанасьєв-Чужбинський, Г. Залюбовський, Г. Надхін, І. Манжура, Я. Новицький, Д. Яворницький, В. Ястребов, О. Маркевич, П. Ніщинський, М. Аркас, А. Грабенко-Конощенко, Дніпрова Чайка, С. Тобілевич, М. Комаров, В. Бабенко, Т. Романченко, М. Сергієв, В. Білий. Авторка також проаналізувала значення регіональних періодичних видань в історії вивчення фольклористики Півдня України, які стали у той час дзеркалом наукового життя краю.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"