Журнал № 3-4(7)-2010
Огляди наукових видань

Журнали, збірники

Анонс: 

Народна творчість українців у просторі і часі. Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках VІ Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» / За ред. проф. Г. Аркушина. – Луцьк: Мистецька агенція «Терен», 2010. – 544 с.

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2009. – Вип. 47: Українська фольклористика. – 277 с.

Literatura Ludowa: Dwumiesięcznik naukowo-literacki. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – № 1, 2, 3, 4–5, 6 (52).

Підготували: Ігор ГУНЧИК, Лілія ЯРЕМКО

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"