Журнал № 3-4(7)-2010
Огляди наукових видань

Автореферати

Анонс: 

Гарасим Я. І. Етноестетика українського пісенного фольклору. – Рукопис.

Кравчук Н. В. Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та національна ідентичність. – Рукопис.

Данилюк Н. О. Мова української народної пісні (лексико-семантичний і функціональний аспекти). – Рукопис.

Баняс В. В. Міфологічний оніризм у творчості Жерара де Нерваля. – Рукопис.

Рахно K. Ю. Гончарство у традиційній культурі слов’янських народів: міфологія і обрядовість. – Рукопис.

Андрієнко О. В. Соціальна міфологія у контексті суспільних трансформацій. – Рукопис.

Валодзіна Т. В. Міфапаэтычныя уяўленні пра чалавека у беларускім фальклоры. – Рукапіс.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"