Журнал № 1(8)-2011
Інтерпретація фольклорного тексту

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Українські похоронні голосіння: сучасне сприйняття і трансформації в побутуванні (на матеріалах експедиції 2008 року в Закарпаття)

Резюме: 

У статті здійснено порівняльний аналіз стану функціонування похоронних голосінь у Закарпатті на початку ХХ і ХХІ ст. Матеріалом для порівняння стали тексти голосінь, які видав Іларіон Свєнціцький в «Етнографічному збірнику» (1912), і власні записи автора. У висновках зазначено, що голосіння стали менш популярним жанром, зменшилася кількість їхніх виконавців у населеному пункті. Крім того, сучасні голосіння значно коротші за обсягом і не є обов’язковою складовою похоронного обряду. Все частіше ставиться під сумнів доцільність їхнього виконання на похороні.

Ключові слова: голосіння, функціонування, фольклор, похорон, обряд, текст, трансформація.

Анонс: 

Наприкінці листопада 2008 р. тривала експедиція Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України в Закарпаття. Було обстежено два райони – Воловецький (с. Верхні Ворота) і Міжгірський (села Верхній Бистрий, Присліп, Лозянське, Колочава, Голятин). Матеріали експедиції свідчать, що на сучасному етапі селянське середовище Закарпаття досить добре зберегло фольклорну традицію своїх предків. Так, тут без особливих зусиль можна віднайти інформаторів, які знають колядки, щедрівки, весільні пісні, голосіння, ліричні, духовні пісні. Трапляються оповідачі казок, найчастіше це літні люди. Можна записати чимало легенд, переказів про демонічних істот, мерців, чарівників (бусурканів чи бусуркань), народних молитов, замовлянь, вірувань і звичаїв. У відповідній ситуації можна почути сороміцькі пісні й оповіді. Літні люди із задоволенням діляться споминами про Першу і Другу світові війни тощо. З нашого боку увагу було приділено вивченню стану функціонування похоронних голосінь на сучасному етапі у Закарпатському регіоні.

Сучасний стан побутування похоронної обрядовості в Закарпатті свідчить, що його основні структурні частини збережені в пам’яті носіїв традиції і дотепер існують у відповідній ситуації. Матеріалом для порівняння стали записи похоронних голосінь, звичаїв і обрядів, які опублікували І. Свєнціцький [4] та В. Гнатюк 1912 р. у Львові [1].

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"