Журнал № 1(8)-2011
Інтерпретація фольклорного тексту

Поліна ГУМЕНЮК

Ігрові мотиви у жанрах календарно-обрядового фольклору

Резюме: 

У статті проаналізовано основні ігрові мотиви у жанрах календарно-обрядової поезії зимового, весняного і літнього циклів. Розглянуто категорію мотиву і формули у фольклорі, а також з’ясовано, що генезу гри вивчали в контексті давнього ритуалу, до складу якого на ранньому етапі розвитку людства входили замовляння.
Пізніше відбувся перехід семантики мотивів від ритуальних форм до ігрових. Таким чином, можна простежити трансформацію елементів архаїчного ритуалу, його «перетворення» в різноманітні спрощені ігрові форми.

Ключові слова: гра, ритуал, мотив, жанри фольклору, замовляння.

Анонс: 

Гру та ігрове начало активно вивчали і вивчають українські та зарубіжні етнографи, культурологи, театрознавці, фольклористи у різних аспектах. Насамперед, – у сфері дитячого фольклору (В. Бойко, Г. Довженок, С. Кулинич, Я. Левчук), народної драми (О. Веселовський, О. Курочкін, І. Волошин, Й. Федас), сміхової культури (М. Бахтін, Л. Софронова, С. Квіт), унормування і ритуалізації життя (Й. Гейзінга, Е. Дюркгайм, Б. Малиновський, Л. Івлєва, В. Топоров), фантазії або уяви (В. Соколова, Т. Живков), ігрових елементів у складі жанрів фольклору (Л. Виноградова, А. Розов, А. Гурський) тощо.

Але одне з чи не найпочесніших місць у сучасній фольклористиці та етнографії займають дослідження ігрових елементів у контексті обряду – весільного (Ф. Колесса, Н. Сумцов, І. Волошин) чи календарного (Л. Виноградова, В. Соколова, В. Костик, А. Лозко, О. Чебанюк). Адже сьогодні не виникає сумніву в тому, що ритуал або обряд містить у собі ігрове начало, оскільки гра є структуротворчим елементом обряду й узагалі пракорінням жанрів і культури в цілому. Іншими словами, генезу гри вивчають у контексті давнього ритуалу. А одним із найбільш показових у цьому напрямку є календарний обряд як один із найдавніших за походженнням, у чому переконує споконвічне існування ритуалів, що передбачали залежність первісної людини від природи. Протягом календарного року відбувалися зміни в природі, які породжували зміни в житті людини. Передбачаючи необхідність цих змін, з’являлася потреба здійснювати ритуали, і відбувалися вони здебільшого не без участі слова.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"