Журнал № 1(8)-2011
З поля фольклору й етнографії

Марія ЯДЛОСЬ

Гаївковий репертуар села Березівки Радехівського району Львівської області

Анонс: 

В українській фольклористиці ще з початку ХХ ст. вивчення усної народної творчості етнографічних регіонів та окремих населених пунктів посіло значне місце. Багато зробили на цьому полі українські фольклористи, етнографи та етномузикологи, зокрема, В. Шухевич, Іван та Філарет Колесси, О. Роздольський та С. Людкевич. Такі ж теренові дослідження фольклору відіграють вагому роль і в наукових зацікавленнях сучасних українських дослідників традиційної культури. Так, в останні роки з’явилася низка праць із ще не досліджених територій. Прикладом можуть слугувати, зокрема, публікації Ю. Рибака та Л. Гапон, Л. Федоронько, О. Харчишин.

Проте незважаючи навіть на доволі активну працю дослідників української старовини, сьогодні все ще залишається чимало регіонів та окремих населених пунктів, у яких так і не було здійснено ґрунтовних фольклористичних та етнографічних досліджень. Одним із таких місць є село Березівка Радехівського району Львівської області. Найближчі фольклористичні експедиції проводив у сусідніх селах Бродівського та Бузького районів лише М. Мишанич. Його записи зберігаються сьогодні в архіві Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

Село Березівка розташоване на північному сході Львівської області неподалік від районного центру – міста Радехова. У 60-их роках ХХ ст. с. Березівка належала до Бродівського району.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"