Журнал № 1(8)-2011
Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Народознавчі зошити. Номер присвячено 80-річчю Романа Кирчіва / Упор. О. Кузьменко, Н. Пастух, О. Харчишин. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – № 1–2. Січень-квітень. – 288 с.

Анонс: 

Подвійний випуск двомісячника «Народознавчі зошити» за січень-квітень 2010 р. Інституту народознавства НАН України присвячений 80-річчю від дня народження Романа Кирчіва – відомого в Україні та за її межами українського фольклориста, етнографа, літературознавця.

До першої рубрики «Ювілеї» увійшли такі статті: С. Павлюка «Несхитність в житті і науці»; О. Кузьменко, Н. Пастух, О. Харчишин «Фольклористичний доробок Романа Кирчіва у ХХІ столітті»; А. Нагачевського «Доктору Роману Кирчіву: спогади та вшанування з діаспори»; М. Глушка «Роман Кирчів – невтомний член НТШ в Україні»; М. Чорнопиского «Учений з почуттям сумлінності й порядності»; С. Пилипчука «Не щадячи ні трудів, ані поту»: Франкознавчі студії Романа Кирчіва»; М. Дмитренка «Роман Кирчів як дослідник історії фольклористики (до 80-річчя від дня народження)»; М. Вальо «Призабута славістична карта наукової діяльності Романа Кирчіва»; Є. Сявавко «Компетентний, принциповий, інтелігентний (слово про вченого)»; В. Білоус «Окрилений родинною легендою (до портрета вченого)»; Р. Радишевського «Ужинок полоніста Романа Кирчіва»; Р. Кирчіва «З родинної саги».

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"