Журнал № 1(8)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Павленко І. Я. Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалах Нижньої Наддніпрянщини). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України. – Київ, 2009.

У дисертації вперше на матеріалі фольклорних записів XVІІІ – початку XXI ст. здійснено багатоаспектний аналіз характеру функціонування усної епічної традиції та її регіональної специфіки; простежено основні шляхи трансляції фольклорної спадщини Запоріжжя, характер зміни жанрової картини світу в легендах та переказах регіону; проаналізовано соціально-утопічні, соціогонічні мотиви в усній прозі Нижньої Наддніпрянщини, динаміку змін топонімічних мотивів; досліджено специфічні риси історичних пісень Запоріжжя, характер трансформації традиційних для Запоріжжя пісенних творів у посткозацький період, сучасний стан прозової та історико-пісенної традиції на теренах колишнього Дніпрового Низу.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"