Журнал № 1(8)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Андрєєва Т. М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, 2008.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"