Журнал № 1(8)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Буйських Ю. С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців (кінець XIX – початок XXI ст.) – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – Етнологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"