Журнал № 1(8)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Кисельова О. І. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"