Журнал № 1(8)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Полисаєв О. П. Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2009.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"