Журнал № 1(8)-2011
Хроніка подій

Інна ШВЕД

доктор філологічних наук, професор,
кафедра білоруського літературознавства Закладу освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна»

Наукова конференція у Словаччині про значення християнської культури

Анонс: 

У рамках науково-дослідного проекту «Наративна повсякденність в історико-етнологічній і лінгвістичній перспективі» 23–27 листопада 2010 р. в Інституті слов’янознавства Словацької академії наук (САН) відбулася Міжнародна міждисциплінарна конференція «Мовні, літературні та етнічні зв’язки християнської культури». Її організатори – Інститут славістики Яна Станіслава САН, Інститут слов’янознавства Російської академії наук (РАН), Інститут етнології САН, Національний інститут словацької мови і літератури Матиці словацької.

Плідні дискусії, обмін інформацією між дослідниками в різних галузях знання з актуальних проблем багатогранних зв’язків християнської культури відбулися в рамках тематичних блоків, які присвячені таким темам: зв’язкам між культурами слов’янського Сходу і Заходу (Slavia Latina і Slavia Byzantina); визначенню місця слов’янської культури в лінгвістично, етнологічно, культурологічно і літературознавчо орієнтованих дослідженнях; з’ясуванню ролі християнської культури в європейських культурних і цивілізаційних процесах. Під час конференції було сформульовано досить широке коло проблем: з історії та сучасного стану християнської культури; її ролі в тих або інших сферах повсякденного та обрядового життя; про специфіку її відображення в різних видах, жанрах фольклору і професійного мистецтва, зокрема – літератури та ін. Було розглянуто важливі методологічні та методичні питання дослідження перелічених наукових проблем, обговорено перспективи міждисциплінарних досліджень різних аспектів християнської культури.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"