Журнал № 2(9)-2011
Аспекти міфу і народна міфологія

Петро СОСЕНКО

доктор фізико-математичних наук, професор,
провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики НАН України

Тетяна ШЕВЧУК

кандидат філологічних наук,
доцент Національного університету “Києво-Могилянська академія”, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Мітологійний мотив затемнення астрального неба

Резюме: 

Розглянуто і продовжено дослідження мітологійного мотиву викрадення небесних світил, що виокремив у слов’янській народній поезії відомий російський учений М. Толстой. Досліджуючи нові фольклорні тексти та матеріали, автори виявили багатовимірний мотив затемнення / руйнування астрального неба, який проявляється у кількох мітологійних вимірах. У його контексті дослідники здійснили спробу прояснити тлумачення ворожби по зорях, яке запропонував М. Толстой, як їх викрадення, логіку зіставлення у народних віруваннях ворожби, чарів, крадіжки і затемнення світил, а також зрозуміти символіку смерті та втрати голови як астральну.

Ключові слова: астральне небо, нечиста сила, крадіжка, затемнення, мітологійне, метафізика.

Анонс: 

Мітологійне у слов’янському фольклорі

В етюдах про мітологійне у слов’янській народній поезії академік М. Толстой виявляє та тлумачить мітологійні мотиви, уявлення і фраґменти у слов’янському фольклорі, намагається визначити сакральний простір народної поезії та його властивості захисту від сторонніх або профанів. При цьому він розмірковує про мітологійний смисл і функції образів народної поезії, про явища мітологізації в народному світогляді, про важливість збереження цільності мітологійних символів та про їхнє руйнування в літературному використанні й утрату мітологійних складових / вимірів культури. Для М. Толстого важливо показати загальнослов’янський характер мітологійних уявлень (зокрема про смерть), виявити об’єднавче «ядро» світогляду, єдине прадавнє джерело «збігів» символів, звичаїв та повір’їв, пересвідчитися в індоєвропейському загальному характері слов’янських і споріднених із ними традицій.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"