Журнал № 2(9)-2011
Ритуал і фольклор

Олена ПЛЕСКАЧ

Пісні кубанського весілля

Резюме: 

У статті проаналізовано досі неопубліковані народні весільні пісні, які зібрали працівники Донецького центру української культури і літератури під час експедицій до Краснодарського краю. Окрім пісенних текстів, виділено та розглянуто спільні східнослов’янські елементи весільної обрядовості та специфічно місцеві, характерні тільки для Малинового клину. Дослідниця вважає, що попри складні умови для існування, соціальні, історичні, політичні зміни, які відбулися на території російської Кубані за двісті років, місцеві українці продовжують зберігати національні традиції та пам’ять про минуле своїх предків. Добре збереглися і традиції української весільної культури, які передають від покоління до покоління.

Ключові слова: весільні пісні, весілля, обряд, Кубань.

Анонс: 

Від часу переселення українців на Кубань пройшло більше двохсот років, упродовж яких змінювалися покоління, відбувалися різні за історичною вагою події та, відповідно, трансформувалася культурна традиція. Нас зацікавив факт збереження серед українців Кубані предківських звичаїв, зокрема весільної традиції, яка увібрала в себе багатовікові морально-естетичні ідеали народу. Незважаючи на те, що на кубанській землі змінилось уже п’яте-шосте покоління українців, там і донині жваво побутують українські традиції, лунають народні пісні.

Весільні пісні – обов’язкова частина весільного обряду – виконували сакральну функцію. Весілля Кубані на сучасному етапі поступово починає її втрачати, при цьому нівелюється важлива складова весільних обрядів – пісні. Сучасна молодь бажає святкувати весілля за новими традиціями, які виникли внаслідок втручання радянської влади в життя людей. Проте обрядові пісні не зникли, їх не забули, вони досі зберігаються в пам’яті народу. У 1994–1996 рр. працівники Донецького центру української культури і літератури здійснили чотири наукові експедиції до Краснодарського краю, де зібрали велику кількість зразків весільних пісень. Зібрані матеріали підтвердили, що, незважаючи на інтенсивну русифікацію краю, традиційний український фольклор зберігся там і донині, він передається від покоління до покоління, а українські переселенці розуміють, яке багатство їм зберегли їхні предки.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"