Журнал № 1-2008
Франкіана

Катерина ДРОНЬ

кандидат філологічних наук молодший науковий співробітник відділу франкознавства Інституту Івана Франка НАН України

Міфопоетична інтерпретація теми «влади землі» в оповіданні Івана Франка «Навернений грішник»

Резюме: 

Здійснено міфопоетичну інтерпретацію теми «влади землі» у житті людини. Зокрема, зосереджено увагу на виявленні та переосмисленні у контексті топосу бориславської землі міфологеми земного лона, що народжує і поглинає. У тісному зв’язку з цим у ракурсі міфологіки розглянуто також своєрідні метаморфози окремих характерів, амбівалентність психологічних феноменів, особливості конфліктів, поетику часо-простору.

Анонс: 

Сюжет оповідання «Навернений грішник» І. Франка розвивається в межах однієї лінії – долі Василя Півторака та його родини – і в загальному охоплює час, коли в Бориславі тільки починає зароджуватися нафтова промисловість. На той час це ще мале підгірське село, що сприймається як своєрідний прообраз старого архаїчного світу, де панує патріархальний лад, а жителі мислять напівпоганськими образами і живуть за усталеними з діда-прадіда морально-етичними законами. Етнічно колоритний бориславський світ одночасно поєднує давні вірування, уявлення, забобони і християнську віру в Бога. Усе життя, праця, світогляд, соціально-економічне становище, народний календар, уснопоетична творчість, звичаї, обряди і навіть релігія бориславських селян певною мірою пов’язані з реально-об’єктивною землею, що її обробляють від весни до осені, працюють на ній зранку до ночі. Не можна сказати, що життя бориславців ідилічне; без сумніву, у ньому є свої радощі, є і повсякденні проблеми, горе, сльози, смуток. І все-таки праця на землі піднесена до рангу сакральних цінностей, бо забезпечує певну непорушність, здавалося б, споконвіку встановленого повсякденного плину буття, внутрішню гармонію, достаток та добробут бориславського світу. Таким постає з перших рядків оповідання минуле життя головного героя твору: «Василь Півторак був свого часу один із найзаможніших газдів на весь Борислав. Поля у нього було достатком, худоби, і хліба, і шмаття, – ба й грошенят готових дещо-недещо найшлося. Працьовитий, ощадний, любив порядок, – тож йшло у нього порядком і статком»1. Однак старе життя з часом непомітно «переродилося» під впливом типово новочасного життя – виробничого, що влило у бориславський простір дисгармонію і порушило внутрішній світопорядок. У вирі «нафтової лихоманки» – якоїсь незбагненної сили уявних скарбів, схованих у надрах бориславської землі, – щодня у Борислав «перлася жидова», «мов мухи до меду». «Роями цілими вони глотилися по селу, швендали по полю, по хатах», «до кожного газди приставали, мов реп’яхи до кожуха» лише з одним непоборним бажанням – обманом, підступом або переступом захопити у свої руки якнайбільше селянських «питомих» ґрунтів та найняти дешеву робочу силу для видобування нафти2. Щоб розпочати та розвивати власний нафтовий промисел, бориславці не мають ані відповідних коштів, ані гірничого досвіду, жодних виробничих навиків. Якщо й починають щось, то у небезпечних умовах, дуже примітивними засобами, а це своєю чергою веде до трагічних, фатальних наслідків. Тому новий спосіб праці – вже не біля землі на хліборобській ниві, а, властиво, у «лоні» землі – місцеві жителі сприймають як чужу, спустошливу, хижацьку силу, що підриває тривкі цінності життя, порушує природний цикл, змінює одвічну роль орача й сівача та руйнує усталені міфологемні уявлення про святість землі. Більшість ґаздів спочатку ще міцно тримаються за прищеплену їм з дитинства любов до святої матінки-землі, але в горі, нестатках та нужді, коли занепадає господарство і втрачають свою актуальність давні традиції, вони «продають частку за часткою, день у день видимо бідніють»3 і в середовищі визиску, неправди, жадоби морально деградують.

Перша сторінка публікації в журналі (PDF): 

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"