Журнал № 2(9)-2011
Рецензії та відгуки

Інна ШВЕД

доктор філологічних наук, професор,
кафедра білоруського літературознавства Закладу освіти «Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна»

Цілісне дослідження символіки та функціональності верби у традиційній культурі Східної Литви і Західної Білорусі

Jonas Mardosa. Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos. Liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje. – Vilnius:Vilnians pedagoginis universitetas, 2009. – 363 s.

Анонс: 

Вивчення символіки та функціональності верби у традиційній культурі європейських народів має давню традицію. І фольклористи, і етнографи різних країн зібрали, опубліковали та проаналізували (зазвичай в широкому контексті календарних звичаїв) величезну кількість текстів, що містять інформацію з цієї проблеми. Із сучасних досліджень верби у зв’язку з народною релігійністю найбільший інтерес становлять роботи Йонаса Мардоси, зокрема його монографія литовською мовою «Верби Східної Литви і Західної Білорусі. Вираження народної релігійності у другій половині ХХ – початку ХХІ століття». Дослідження вченого з Литви є якісно новим етапом у вивченні верби на етнічно та конфесійно змішаній території Східної Литви та Західної Білорусі в аспекті народної релігійності. Ця територія в праці представлена як регіон, що має специфічні історичні, етнічні та культурні особливості.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"