Журнал № 2(9)-2011
Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 43. – 387 с.

Анонс: 

У сорок третьому випуску збірника подано статті, які багатоаспектно висвітлюють теоретичні й методологічні проблеми сучасної фольклористики, етномузикології та літературознавства, зокрема питання поетики фольклорного тексту, особливості становлення і розвитку жанрової системи й окремих жанрів української усної словесності, проблему фольклорно-літературної взаємодії тощо. Окремим розділом представлено дослідження наукового доробку відомого українського фольклориста, літературознавця та культуролога Григорія Нудьги в контексті розвитку української філологічної науки ХХ ст. Опубліковано і введено в науковий обіг нові фольклорні матеріали з села Дермань Здолбунівського району Рівненської області у записах 2003–2009 рр. та ін.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"