Журнал № 2(9)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Вертій О. І. Народні джерела національної самобутності української літератури 70–90–х років XIX століття. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.07 – фольклористика та 10.01.01 – українська література. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"