Журнал № 2(9)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Сікорська І. М. «Мати й мачуха» в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"