Журнал № 2(9)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2010.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"