Журнал № 2(9)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Тищенко-Монастирська О. О. Порівняння в тексті фольклору (на матеріалі української, російської, кримськотатарської і татарської мов). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"