Журнал № 3-4(10)-2011
Нові книги

Роман КИРЧІВ

доктор філологічних наук, професор,
дійсний член НТШ, провідний науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

3-4 01 Kyrchiv

Р. Кирчів. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Видання друге, поправлене, доповнене. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – 422 с.

Резюме: 

Монографія присвячена комплексному дослідженню народознавчої спадщини групи українських діячів 30-х – початку 40-х років XIX ст. на західноукраїнських землях, які ввійшли в українську культуру під назвою «Руська трійця» (М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький). Висвітлено роль і значення діяльності цього угруповання в розвитку суспільно-культурного руху, етнографічного і фольклористичного вивчення Західної України. У науковий обіг введено значну кількість невідомих архівних матеріалів.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"