Журнал № 3-4(10)-2011
Інтерпретація фольклорного тексту

Роман КРОХМАЛЬНИЙ

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка

Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до проблеми когерентності художнього образу)

Резюме: 

У статті зроблено спробу прочитати фольклорні тексти крізь призму рис міфологічного мислення, окреслити деякі світоглядні особливості творення художнього образу, пояснити природу і семантику просторово-часових ознак народної казки. Автор дійшов висновку, що просторово-часовий континуум кумулятивної казки чітко розрахований на те, що всі одиниці інформації, закодовані у кожному слові, доносять до свідомості далеких майбутніх поколінь велику правду Взаємобуття. Тому казка як прадавня «ритуальна молитва» так настирливо повторює епізоди співчуття, взаємного милосердя, взаємодопомоги. Чим більше слухачів через неї отримають формулу любові і засвоять її на підсвідомому рівні, тим більша ймовірність, що у земному бутті утвориться певне необхідне число носіїв прадавньої сакральної інформації, здатне кардинально змінити світ на краще.
Ключові слова: кумулятивність, когерентність, художній образ, міфопростір, народна казка.

Анонс: 

Словесна творчість – безперервний процес, що триває в руслі діахронних зв’язків «минуле – теперішнє – майбутнє», вимагає широкого узагальненого погляду вже відтоді, коли мистецький твір почали трактувати як переплетення своєрідно організованої інформації: текст, закодований в образну семантику, сформований за певними канонами, здатний отримувати та кумулювати традиційні креативні впливи і впливати, формуючи суспільну свідомість. І. Франко вказав на існування безперервного ланцюга творення: кожен новий вартісний твір уписується в континуум, стає його нерозривною ланкою. З огляду на таку ланцюгову когерентність, приступаючи до інтерпретації сучасного твору, дослідник, на думку І. Франка, зверне свій погляд спочатку в минуле, де він «шукати буде головних мотивів, що викликали такий вираз, постарається відчути той відгомін, який розбудив сей твір в сучасній суспільності», а лиш потому зважить вартість даного тексту для духовного розвою майбутніх поколінь, тобто «слідити буде його вплив в будущині»

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"