Журнал № 3-4(10)-2011
Рецензії та відгуки

Жанна ЯНКОВСЬКА

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»

До питання про студії Олени Пчілки над українським фольклором

Мікула О. Творчість Олени Пчілки і фольклор. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 311 с.

Анонс: 

Наукова монографія Ольги Мікули «Творчість Олени Пчілки і фольклор» стала ще однією вагомою сторінкою у розкритті незаслужено забутих імен у царині української фольклористики. Ім’я Олени Пчілки гідно продовжило список реабілітованих постатей, які своєю працею заклали основи української фольклористики як науки, серед яких – П. Куліш, М. Сумцов, О. Потебня, М. Костомаров та багато інших науковців ХІХ – ХХ ст.
На жаль, до недавнього часу Олена Пчілка більше була відома як автор кількох поетичних і прозових збірок, дитячих віршів та оповідань. Проте вона лишила своє вагоме слово і в галузі фольклористики. Саме цим і є актуальна монографія О. Мікули.
Не можна сказати, що ім’я Ольги Петрівни Косач дослідники зовсім оминали і воно не було відоме українській науці. Про її творчість, громадську та видавничу діяльність принагідно писали дослідники ХІХ–ХХ ст.: М. Костомаров, П. Куліш, С. Єфремов, Л. Махновець, І. Денисюк, Р. Кирчів, В. Івашків, В. Давидюк та ін. Проте їх дослідження розкривали, як правило, одну зі сторінок творчої спадщини письменниці. Дослідження О. Мікули стало підсумковим словом про фольклористичний спадок Олени Пчілки. Її переконання та дослідження в царині фольклористики, які наскрізь пронизують весь науковий доробок, стосуються публіцистичної, видавничої діяльності та стилістичних трансформацій у художній творчості. Усі ці аспекти і намагалася охопити авторка у своїй монографії, приділивши особливу увагу фольклористичним студіям Олени Пчілки в контексті розвитку української літератури та науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У дослідженні насамперед відзначено внесок письменниці у вивчення жанрів фольклору, а також зроблено спробу окреслити використання фольклорних мотивів і елементів у її власне художній творчості.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"