Журнал № 3-4(10)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Гуманенко Л. П. Казкова традиція кримського регіону України. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.
У дисертації розглянуто чинники, що зумовили появу наукового інтересу до казок народів Криму. Особливу увагу зосереджено на джерелах, які допомагають розкрити природу міфологічного мислення: народній творчості, традиційній культурі, історії. Простежено історію збирання та публікації кримськотатарських казок. Проаналізовано теоретико-методологічні питання, що виникли у процесі дослідження міфологізму народних казок. Уперше здійснено порівняльний аналіз кримськотатарських казок з українськими народними казками.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"