Журнал № 3-4(10)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Петренко О. Р. Вербалізація сакральності в українських колядках. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2011.
У роботі виявлено мовні риси фольклорного тексту як віддзеркалення сакрально-міфологічного сприйняття світу, розкрито особливості віри вмагічну силу слова як важливого компонента архаїчного світосприйняття, виокремлено найважливіші особливості сакральних текстів та схарактеризовано архаїчні словесні жанри, що втілюють уявлення про магію мови.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"