Журнал № 3-4(10)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Цалапова О. М. Міфопоетика казкового світу раннього українського модернізму (Дніпрова Чайка, Леся Українка, Олександр Олесь, Михайло Коцюбинський). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2010.
Дисертація є комплексним літературознавчим дослідженням, у якому з’ясовано особливості творення казкового світу представниками раннього українського модернізму, причини секуляризації міфу в літературній казці.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"