Журнал № 3-4(10)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Ткаченко О. Є. Міфопоетика і антропологічні основи української народної медицини. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків. 2010.
У дисертації за результатами етнологічних досліджень українську народну медицину проаналізовано й осмислено як феномен традиційного світогляду, а саме – як ритуальну практику, що в традиційній культурі виконує медичні функції.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"