Журнал № 3-4(10)-2011
Огляди наукових видань. Автореферати

Хавкіна Л. М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010.
Дисертація присвячена дослідженню рекламного міфу з позицій соціальної комунікації, осмисленню української реклами як результату новітньої міфотворчості, виявленню шляхів творення, концептуальних компонентів і особливостей функціонування українського рекламного міфу.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"