Журнал № 3-4(10)-2011
Нові книги
3-4 02 Jefremova

Єфремова Л. Частотний каталог українського пісенного фольклору. Ч. 3. Покажчики. – К.: Наукова думка, 2011. – 480 с.

Резюме: 

Третя частина частотного каталогу українського пісенного фольклору містить дванадцять основних покажчиків, за якими можна ідентифікувати записи української народнопісенної творчості. Це покажчики кодів пісень українською та англійською мовами з посиланнями на першу та другу частини каталогу; ключових слів та інципітів, за якими можна відшукати або ідентифікувати більшість поширених українських народних пісень. Покажчики будови поетичних строф та віршової ритміки зосереджені на стильових особливостях поетичних текстів пісень. Покажчики музичної ритміки та будови мелостроф, ладових звукорядів і ладових констант, а також покажчик мелотипів висвітлюють характерні особливості традиційної мелодики українських народних пісень. У загальному покажчику можна знайти частотні характеристики найпоширеніших українських пісень, вміщених до частотного каталогу.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"