Журнал № 3-4(10)-2011
Нові книги
3-4 06 Mifologiya

Дарморіз О. Міфологія: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 512 с.

Резюме: 

У книзі розглянуто основні аспекти теорії міфу, подано головні підходи щодо природи та сутності міфів в історії філософської думки. З’ясовано роль та місце міфу у структурі духовноїкультури, зокрема розкрито взаємозв’язок міфу з релігією, ідеологією та художньою творчістю. Висвітлено особливості існування міфологічної свідомості в первісному суспільстві, а також ґенезу та розвиток міфологічних уявлень у європейській культурі від античності до сьогодення. Для кращого сприйняття і як ілюстративний матеріал подано приклади з художньої літератури, міфологічні розповіді, фольклорні тексти; цитати з античних джерел та антропологічних розвідок конкретизовано явищами сучасної культури тощо. Посібник містить тематичні модулі, до кожної теми підібрано відповідну літературу, подано перелік питань для самоконтролю знань і завдання для самостійної роботи, а в кінці – предметний та іменний покажчики.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"