Журнал № 3-4(10)-2011
Нові книги
3-4 08 Musyka

Дев’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 24–25 вересня 2010 року): Матеріали / Редактори-упорядники Б. Луканюк та Ю. Рибак. Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, кафедра музичної фольклористики; Науково-дослідна лабораторія музичної етнології. – Львів, 2010. – 132 с.

Резюме: 

До збірника увійшли виправлені та доповнені наукові праці після їхнього обговорення на денних засіданнях та вільному круглому столі чергового форуму дослідників народної музики галицько-володимирських та суміжних земель, що відбувся 24-25 вересня 2010 р. в Львові. Конференційні матеріали поділено на два розділи. До першого розділу включено доповіді денних засідань, до другого – повідомлення вільного круглого столу. Тексти доповідей і повідомлень, а також ілюстрації подано мовами оригіналів і в авторській редакції. У додатках уміщено короткі відомості про авторів, резюме доповідей і зміст книги англійською, а також положення та програма ІХ конференції.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"