Журнал № 3-4(10)-2011
Нові книги
3-4 09 Marchun

Марчун О. Матеріали до вивчення дитячого фольклору: навч. посібник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. 1. – 201 с.

Резюме: 

Зміст навчального посібника, який адресовано студентам спеціальності «Фольклористика», інших філологічних та історичних спеціальностей, передбачає ознайомлення з історією, теорією та методологією дослідження дитячого фольклору і формування уявлення про жанрову структуру цього корпусу усної словесності, а також його етномузикознавчу специфіку. У першому розділі «Дитинство як об’єкт міждисциплінарного дослідження» проаналізовано категорію дитинства у гуманітарних науках, витлумачено основний понятійний апарат. У наступному розділі «З історії дитячої фольклористики» зроблено огляд східнослов’янської, німецької та англо-американської традицій дослідження дитячого фольклору. Окремий розділ присвячено «жанровій ситуації в дитячому фольклорі». Основу посібника становлять розділи про колискові пісні та забавлянки. Посібник доповнено рекомендованою літературою, програмою курсу «Український дитячий фольклор» та текстами колисанок і забавлянок.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"