Журнал № 3-4(10)-2011
Нові книги
3-4 12 Slovak Folk

Швед И. А. Словацкий фольклор: формы, жанры, поэтика. – Брест: Альтернатива, 2010. – 413 с.

Резюме: 

Наукове видання знайомить читачів із найкращими досягненнями словацької усної народної творчості, відображає загальну картину розвитку її форм, жанрів, поетики та сучасний стан; містить відомості про історію збирання й вивчення словацького фольклору, починаючи від ХVІІІ ст. і до теперішнього часу; розглядає основні школи та напрями сучасної фольклористики у Словаччині. У книзі показано, що при детальнішому погляді словацький фольклор в оповідному та пісенному репертуарі розпадається на різні регіони. У монографії усна словесність представлена як узагальнена модель фольклорних явищ, які у Словаччині реально не були ані статичними, ані гомогенними. Оскільки кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. характеризується багатою, живою, неперервною фольклорною традицією і саме в цей час було зафіксовано великий масив фактичного матеріалу, основну увагу в дослідженні приділено зазначеному часовому відрізку.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"