Журнал № 1(10)-2012
Історія фольклористики

Лілія ПІДГОРНА

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Тематика “пісень про історичні події” у записах Миколи Костомарова з Волині

Резюме: 

У статті проаналізовано фольклорні тексти історичної тематики, що їх записав М. Костомаров на Волині, зосереджено увагу на аналізі сутності та жанрової природи історичних пісень. З’ясовано питання фальсифікації творів усної словесності, зокрема таких жанрів, як думи та історичні пісні. Розглянуто проблему співвідношення життєвої та художньої правди в історичній творчості народу. Простежено з погляду історичної достовірності образ Богдана Хмельницького та його змалювання в українських фольклорних текстах. Зроблено спробу текстологічного аналізу творів у записах М. Костомарова, в яких наявний мотив оборони Почаївського монастиря. Розкрито роль історичної тематики в утвердженні націєтворчих ідей.
Ключові слова: тематика, історична епоха, історична пісня, мотив, образ.

Анонс: 

До пісень, що їх М. Костомаров окреслив “піснями про історичні події, яких час може бути визначено з цілковитою точністю” [9, с. 181] належать історичні пісні “Свірговський”, “Серп’яга”, “Уривок про Хмельницького”, “Битва під Берестечком”, “Битва під Почаєвом”, “Ще про битву під Почаєвом”, “Харко”.
Темою пісні “Свірговський” є допомога українських козаків під проводом гетьмана Свірговського молдаванам у боротьбі проти турків. Сюжет зводиться до розповіді про епізоди цієї битви:

Що з Волохами Турок дереться,
А з турками Волох б’ється,
Да Волоську землю руйнують,
Плюндрують, ще й не милують [9, с. 181].

Звичайно, із самого тексту пісні ми маємо зовсім мало інформації про Свірговського. Є лише принагідна згадка про нього. Однак із тексту розлогих історичних коментарів, що вміщені у примітках до пісні, отримуємо значно більше інформації.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"