Журнал № 1(10)-2012
Рецензії та відгуки

Олексій ВЕРТІЙ

доктор філологічних наук,
провідний науковий співробітник Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

R 2012 1 01 Rusnak

Усна народна творчість і проблеми педагогічного спілкування

Руснак І. Є. Український фольклор. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2010. – 310 с.

Анонс: 

Завдання кожного навчального посібника для вищої школи полягає в тому, щоб доповнити, поглибити знання студентів із відповідного предмета, набуті під час лекційного курсу, допомогти їм цілеспрямовано організувати самостійну роботу з підготовки до практичних і семінарських занять, заліків, екзаменів, курсових та дипломних робіт тощо. Потреба у такому виданні з української усної народної поетичної творчості сьогодні досить відчутна. Зумовлено це оновленням і вдосконаленням змісту навчального процесу загалом, особливостями вивчення народнопоетичної творчості в умовах незалежної України, що й визначає структуру оцінюваного посібника, його основні теоретичні положення, добір навчального матеріалу, методику проведення занять та організації самопідготовки до них, формування навичок науково-дослідної роботи студентів і т. д.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"