Журнал № 1(10)-2012
Рецензії та відгуки

Оксана ЛАБАЩУК

кандидат філологічних наук,
докторант кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Нові погляди на дослідження сучасного фольклору

Orszulak-Dudkowska Katarzyna. Ogloszenie matrimonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury / Lodzkie studia etnograficzne. Tom XLVII. Lodz: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 2008. – 184 s.

Анонс: 

Кожна наукова дисципліна, усвідомлюють це науковці чи ні, складається із системи стереотипів, найголовніші з яких визначають, що саме є об’єктом і предметом її дослідження, а також яку систему методів можливо залучати для вивчення вибраного явища.
Так історично склалося, що сучасна українська фольклористика зосереджена переважно на вивченні традиційного фольклору, і передусім фольклору селянського. Однак, якщо погодитися з тим, що гуманітарні науки покликані не лише відкривати нові факти, а й винаходити нові способи думання про них, спробуємо показати інтерпретативні можливості фольклористики для аналізу явищ сучасної міської культури.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"