Журнал № 1(10)-2012
Огляди наукових видань. Журнали, збірники
Ohl 2012 1 01 Visnyk

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2011. – Вип. 10. – 313 с.

Анонс: 

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” присвячено 140-річчю від дня народження Філарета Колесси. Приуроченість видання зумовила і його зміст, більшість студій є певним чином продовженням розпочатих досліджень ученого. У працях авторів розкрито питання історії та теорії етномузикознавства, висвітлено проблеми мелотипології, мелогенези, мелогеографії та народномузичного виконавства архівування фольклору. У розділі “Рецензії, огляди, повідомлення” подано інформацію про нові фольклористичні видання, а також конференції й інші події, які відбулися в Україні та за кордоном. Розділ “Публікації” презентує маловідоме дослідження Філарета Колесси“Карпатський цикл народних пісень (спільних українцям, словакам, чехам і полякам)”.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"