Журнал № 1(10)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Подолюк С. М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"