Журнал № 1(10)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Дронь К. І. Міфологізм у прозі Івана Франка. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"