Журнал № 1(10)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Тарарива Л. Ю. Міфопоетика творчості Максима Рильського. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"